Privacy Beleid | Mijn Mazzel

Privacy Beleid

 Privacy beleid

Privacy beleid

Voor Mijn Mazzel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Voor zover persoonsgegevens worden gevraagd, verwerkt en beveiligt mijnmazzel.nl deze telkens zo zorgvuldig mogelijk. Mijnmazzel.nl handelt in overeenstemming met de toepasselijke wet - en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming PersoonsgegevensAVG).

Het doel van dit Privacy beleid is u, de lezer/ gebruiker van de website van mijnmazzel.nl, behoorlijk te informeren over de manier waarop mijnmazzel.nl gebruik maakt van door u verstrekte persoonsgegevens en hoe u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Het Privacy beleid heeft alleen betrekking op de website van mijnmazzel.nl, doch nimmer op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden. Die vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

Verwerking Persoonsgegevens

Ten behoeve van het gebruik (willen) maken van de diensten van mijnmazzel.nl en ten behoeve van de koop van een tegoedbon gaat een consument - door het actief aanvinken van het vakje dat daarvoor is opgenomen - uitdrukkelijk akkoord met:

- de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van mijnmazzel.nl; - de toepasselijkheid van dit Privacy beleid; en - het door mijnmazzel.nl gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens op de aangegeven manier en voor de aangegeven doeleinden.

Indien (aanvullende) toestemming van de consument vereist is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat zijn e-mailadres door de Partner van mijnmazzel.nl gebruikt moet worden voor de uitvoering van de koop van de deal, zal mijnmazzel.nl daar apart om (moeten) vragen.

De consument kan zijn toestemming op ieder moment zonder opgave van reden herroepen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@mijnmazzel.nl, of door deze herroeping schriftelijk aan mijnmazzel.nl mee te delen.

Als de consument jonger dan 18 jaar is en gebruik wil maken van een dienst van mijnmazzel.nl, waarbij mijnmazzel.nl toestemming vraagt voor de verwerking van die persoonsgegevens, is toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de consument nodig. De consument staat er in dat geval voor in dat de daarop van zijn wettelijke vertegenwoordigers verkregen toestemming deugdelijk is.

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het behoorlijk gebruik van enkele onderdelen van haar website heeft mijnmazzel.nl persoonsgegevens van u nodig, waaronder onder andere uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens.

mijnmazzel.nl verzamelt en verwerkt dergelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- het leveren van diensten door mijnmazzel.nl; - het analyseren en onderzoeken van gegevens om de website te onderhouden, te verbeteren of te vernieuwen; - om u te informeren door het toezenden van een (nieuws)brief en/ of push notificaties, mits u daar expliciet mee heeft ingestemd; over aanbiedingen van producten en diensten van mijnmazzel.nl; en - om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van mijnmazzel.nl.

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden en Geheimhouding

Uitgangspunt is dat mijnmazzel.nl geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Daarop maakt mijnmazzel.nl alleen een uitzondering als dit noodzakelijk is om de deal (overeenkomst) te kunnen (doen) uitvoeren.

In dit laatste geval vraagt Mijnmazzel.nl vraagt de consument altijd om aanvullende toestemming voor het eenmalig verstrekken van de in de dealtekst vermelde persoonsgegevens aan - en het gebruik van die gegevens door de Partner, voor de uitvoering van de deal (zoals het per e-mail of post toezenden van de tegoedbon (voucher), een e-ticket of een product. De Partner heeft daartoe dan de adresgegevens of het e-mailadres van de consument nodig).

Ook kan mijnmazzel.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van overige derden, bijvoorbeeld voor het hosten van haar website. Voor deze derden wordt geen separate toestemming gevraagd aan de consument. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit Privacy beleid.

Alle medewerkers van mijnmazzel.nl en zij die in opdracht van mijnmazzel.nl toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis (kunnen) nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging gegevens

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft mijnmazzel.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, - gebruik en - wijziging door derden, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens en - handelingen worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die u aan mijnmazzel.nl beschikbaar stelt, wordt verstuurd via SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer). SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat uw persoonlijke- en transactiegegevens beschermt.

Cookies  

mijnmazzel.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogeheten 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Deze informatie kan bestaan uit (doch niet uitsluitend): IP (Internet Protocol) adres, soort browser, browser taal, datum en tijd van de aankoop.

Een gebruiker van de website van mijnmazzel.nl geeft, middels zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden en met dit Privacy beleid, toestemming voor het verzamelen en het gebruik van de hem verstrekte informatie door servers van mijnmazzel.nl., alles met inachtneming van de Wet Bescherming PersoonsgegevensAVG.

mijnmazzel.nl gebruikt cookies om de kwaliteit van de website, haar service en de ervaring van gebruiker met de website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het Internet. mijnmazzel.nl gebruikt vergelijkbare cookies als overige respectabele online ondernemingen.

De consument heeft de mogelijkheid om de cookies van mijnmazzel.nl te weigeren door de desbetreffende webbrowserinstelling daartoe aan te passen.

Accountgegevens

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken via mijnmazzel.nl. Met behulp van dit account kunt u gebruik maken van de diensten van mijnmazzel.nl. Wij verwerken de persoonsgegevens die u via uw account aan ons doorgeeft. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u uw account opzegt/verwijdert.[SD2] 

Afmelding diensten mijnmazzel.nl De consument kan zich te allen tijde afmelden, wijzigen en uitschrijven voor de diensten van mijnmazzel.nl, en wel door de link aan te klikken die onderaan iedere zogeheten dealsmail en/of (andere) aanbieding staat vermeld, of door een e-mail te sturen naar: info@mijnmazzel.nl, alsook door dit schriftelijk aan mijnmazzel.nl mee te delen.

mijnmazzel.nl verwijdert de gegevens van de consument in dat geval. De consument ontvangt dan geen e-mails meer van mijnmazzel.nl.

Bezoekgegevens

Op haar website houdt mijnmazzel.nl ook algemene, anonieme bezoekgegevens bij, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat mijnmazzel.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als mijnmazzel.nl zulke gegevens vastlegt, zorg mijnmazzel.nl ervoor dat deze op geen enkele manier naar een individuele consument herleidbaar zijn.

Live Chat

Als u de chatfunctie via onze website gebruikt, dan worden de gegevens die u ons via deze chatfunctie toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het chatgesprek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Slechts met uw toestemming kunnen wij uw gegevens langer bewaren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacyrechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

mijnmazzel.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde enige wijziging in dit Privacy beleid aan te brengen. Elke wijziging op dit Privacy beleid wordt hier gepubliceerd.

mijnmazzel.nl raadt u aan regelmatig het Privacy beleid te controleren, in het bijzonder bij het voorgenomen gebruik van een dienst of de koop van een product.

Bij vragen over dit Privacy beleid, kunt u als volgt contact opnemen:

www.mijnmazzel.nl Beltrumsestraat 6 7141 AL Groenlo E-mail: info@mijnmazzel.nl Kvk: 54008018

mijnmazzel.nl is een onderneming van Mio Media BV


Uitgelichte mazzels
Afhaal plate menu met keuze uit meer dan 30 gerechten

50%
korting

Afhaal plate menu met keuze uit meer dan 30 gerechten
Eterij De Woage
Halle

14,50
7,25

1214 verkocht

Heerlijke High Tea met diverse lekkernijen voor thuis

35%
korting

Heerlijke High Tea met diverse lekkernijen voor thuis
Lunchroom & Brasserie Lievestro
Ruurlo

19,95
12,95

59 verkocht

Heerlijke hapjes box voor thuis (4 personen)

38%
korting

Heerlijke hapjes box voor thuis (4 personen)
Mams Ruurlo
Ruurlo

30,-
18,50

43 verkocht

Wat is Mijn Mazzel?

Ben je op zoek naar de voordeligste deals voor een heerlijk etentje, de leukste uitstapjes, wellness-, schoonheidsbehandeling, arrangement of product dan heeft Mijn Mazzel genoeg te kiezen voor je. Wij hebben de allerbeste deals van de Achterhoek en 's-Hertogenbosch voor je samengebracht in dit online platform waarbij je altijd de hoogste korting en de beste prijs voor je deal hebt. Zoveel voordeel bij jou in de buurt, check snel de leukste voordeelsite van de Achterhoek en 's-Hertogenbosch en geniet!

Copyright © 2020 - Mijn Mazzel

Onderdeel van Mio B.V.